Om ni vill remittera någon till Spira så är det till Samordningsförbundet Nils som ni ska vända er. Där finner ni mer information kring vad projektet Spira faktiskt innebär samt remissblankett.
Vi i Spira behöver en remiss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, öppenvården eller en handläggare på socialtjänsten för att kunna diskutera ett mottagande utav en eventuell deltagare.

Enligt GDPR meddelar vi att hemsidan använder kakor.